<
Trang chủ » Tra từ
seamy  
['si:mi]
tính từ
  • đê tiện; tồi tệ
một vụ bê bối hối lộ bẩn thỉu
  • có đường may nối
  • (thuộc) mặt trái
mặt trái của cuộc đời
©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt