<
Trang chủ » Tra từ
sealed  
['si:ld]
tính từ
  • kín khít; được bịt kín
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt