<
Trang chủ » Tra từ
sea  
[si:]
danh từ, số nhiều seas
bằng đường biển
cường quốc làm chủ mặt biển
biển yên gió lặng
 • ( Sea ) vùng biển riêng (nhỏ hơn đại dương); hồ nước ngọt, hồ nước mặn lớn nằm trong đất liền
Địa Trung Hải
biển Caxpi
 • ( số nhiều) sự chuyển động của sóng biển
biển động
biển lặng
 • sóng biển
bị một ngọn sóng làm ngập (tàu...)
 • biển (khoảng rộng (như) biển); nhiều (về số lượng)
một biển lửa
máu chảy thành sông; (nghĩa bóng) sự chém giết tàn nhẫn
nhiều chuyện phiền hà
   • trên biển
   • (nghĩa bóng) hoang mang, bối rối, không hiểu ra thế nào, không biết làm thế nào
   • trở thành thuỷ thủ
   • làm nghề thuỷ thủ
   • ra khơi
   • quá chén
   • khắp bốn biển
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt