<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
se départir  
tự động từ
  • từ bỏ, bỏ
không từ bỏ bổn phận mình
không bỏ thái độ bình tĩnh của mình
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt