<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
se débarrasser  
tự động từ
  • bỏ, vứt, cởi
bỏ một vật cồng kềnh đi
vứt bỏ một ý kiến
  • tống khứ; khử
tống khứ một kẻ thù; khử một kẻ thù
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt