<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
saxtuba  
['sækstju:bə]
danh từ
  • (âm nhạc) Xactuba (nhạc khí)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt