<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sauvage  
tính từ
 • dã man; hung dữ
cuộc sống hoang dã
tiếng kêu hung dữ
 • hoang dại, dại, hoang dã
cây dại
động vật hoang dại
cảnh hoang dã
 • (thích sống) cô độc, thích thui thủi một mình
tính cô độc
 • thô lỗ, cục cằn
 • (hàng hải) động
biển động
danh từ
 • người dã man
 • người (thích sống) cô độc
sống cô độc
 • người thô lỗ cục cằn
   • một cách vô lễ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt