<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sauter  
nội động từ
 • nhảy
nhảy qua cửa sổ
nhảy xuống nước
nhảy cẫng lên vì vui mừng
nhảy ra khỏi ghế
nhảy xa
nhảy cao
nhảy lên ngựa
nhảy từ ý này sang ý khác
 • nhảy xổ
nhảy xổ vào ai
 • bật ra
cái nút bật ra
 • nổ
mìn nổ
bom nổ chậm
bếp điện làm nổ cầu chì
 • (động vật học) nhảy cái
   • (thân mật) làm mau lên chứ!
   • rán áp chảo thịt
   • (đánh bài) (đánh cờ) xem banque
   • lấy hết tiền trong kết
   • phung phí tiền
   • nổ mìn phá cầu
   • làm cho ai mất công ăn việc làm
   • bẻ khoá
   • cứ làm bừa cái gì đi
   • ôm hôn nhiệt tình
   • rõ ràng quá
   • (hàng hải) rập rình trên sóng
   • tận dụng cơ hội ngay lập tức
   • bắn vào đầu tự tử
   • (thông tục) tự bắn vào đầu
ngoại động từ
 • nhảy qua
nhảy qua hàng rào
nhảy qua bức tường
nhảy qua một vật chướng ngại
 • nhảy, bỏ sót
bỏ sót một đoạn
bỏ sót một từ trong khi đọc
nhảy một lớp
nhảy giai đoạn
 • (thông tục) ăn nằm với (ai)
 • tóm, bắt
   • (thông tục) đói quá; nhịn ăn
   • quyết định làm một việc khó nhọc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt