<
Trang chủ » Tra từ
saucy  
['sɔ:si]
tính từ so sánh
  • thô lỗ một cách hỗn xược
Mày là đứa hỗn láo!
  • thanh nhã, bảnh bao; vui nhộn (nhất là về mũ)
một chiếc mũ nhỏ trông thật vui nhộn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt