<
Trang chủ » Tra từ
sardine  
[sɑ:'din]
danh từ
  • cá mòi
      • (thông tục) chật như nêm cối, lèn như cá hộp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt