<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sanguin  
tính từ
mạch máu
nhóm máu
sự tuần hoàn máu
sự truyền máu
  • (có) màu máu, đỏ
cam đỏ lòng
mặt đỏ
      • khí chất đa huyết
      • người có khí chất đa huyết, người nóng nảy
danh từ giống đực
  • người có khí chất đa huyết, người nóng nảy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt