<
Trang chủ » Tra từ
sand  
[sænd]
danh từ
 • cát
 • ( số nhiều) bãi cát, lớp cát (ở dưới đáy); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bãi biển
 • (thông tục) tính kiên định; sức chịu đựng; lòng can đảm
 • màu cát
   • vô số, hằng hà sa số
   • sắp đến lúc
ngoại động từ
 • đổ cát, phủ cát, rải cát
 • trộn cát (vào đường, vào len) để gian lận
 • đánh bóng bằng cát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt