<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
salon  
['sælɔn]
danh từ
  • thẩm mỹ viện
một mỹ viện
một phòng uốn tóc
  • cuộc họp văn nghệ sĩ; phòng khách
một cuộc họp văn học
  • ( the salon ) cuộc triển lãm tranh hằng năm (của các nghệ sĩ ở Pa-ri)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt