<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
salin  
tính từ
  • (có) muối
vị muối, vị mặn
danh từ giống đực
  • ruộng muối
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt