<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
salesman  
['seilzmən]
danh từ
  • người bán hàng (nam)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt