<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
salé  
tính từ
  • mặn
hồ mặn
nước mặn
ăn mặn
  • ướp muối, muối
cá muối
  • (thân mật) tục tĩu
cách nói tục tĩu
  • (thân mật) quá đáng
giá hơi quá đáng
danh từ giống đực
  • thịt lợn muối
      • món thịt lợn kho mặn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt