<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
saison  
danh từ giống cái
 • mùa
bốn mùa trong năm
mùa mưa
mùa khô
mùa gieo hạt
bốn mùa
mùa giao cấu, mùa động cỡn (thú vật)
 • đợt dưỡng bệnh (ở suối nóng, ở nơi tắm biển...)
   • cả năm, cả bốn mùa
   • hợp thời
   • mùa xuân
   • mùa đông
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt