<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sail  
[seil]
danh từ, số nhiều sail
 • buồm; cánh buồm; sự đẩy bằng buồm
kéo buồm lên
 • ( số nhiều) (hàng hải) tàu thủy
một đội tàu gồm 20 chiếc
sail ho !
tàu kia rồi!
 • bản hứng gió (ở cánh cối xay gió)
 • quạt gió (trên boong tàu, trên hầm mỏ)
 • chuyến đi bằng thuyền buồm; chuyến du lịch xa có cung đường xác định
một chuyến đi thuyền ba ngày đến Brest
   • cuốn buồm lại
   • (nghĩa bóng) hạ thấp yêu cầu, bớt tham vọng
   • kéo buồm
   • căng buồm
nội động từ
 • đi tàu thủy, đi thuyền buồm (như) go sailing
 • nhổ neo; xuống tàu
 • đi tàu; vượt
 • chạy bằng buồm, chạy bằng máy (tàu)
 • đi một cách oai vệ ( (thường) nói về đàn bà...)
 • ( + across , into , past ) lướt, trôi, lao, liệng (chim, máy..)
ngoại động từ
 • đi trên, chạy trên (biển...)
anh ta đã đi biển nhiều năm
 • điều khiển, lái (thuyền buồm)
   • (thông tục) lao vào (công việc), bắt đầu một cách hăng hái
   • mắng nhiếc; chỉ trích thậm tệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt