<
Trang chủ » Tra từ
sad  
[sæd]
tính từ
  • buồn rầu, buồn bã
trông buồn
  • tồi; đáng trách
một tình trạng tồi tệ về công việc
một trường hợp tàn nhẫn đáng trách
  • đáng buồn; làm cho cảm thấy thương hại, làm cho cảm thấy ân hận
  • không xốp, chắc (bánh)
  • chết (màu sắc)
màu chết
      • tiếc thay (được dùng ở đầu câu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt