<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sacrifier  
ngoại động từ
  • hiến sinh
hiến sinh một con gà
  • hi sinh
hi sinh tính mạng
hi sinh quyền lợi
vì nội dung hi sinh hình thức
  • bán lỗ
bán lỗ những lô hàng ế
nội động từ
  • dâng lễ hiến sinh
dâng lễ hiến sinh lên thần thành
  • (nghĩa bóng) theo, phục tùng
theo mốt
phục tùng chân lí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt