<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sacré  
tính từ
 • (thuộc) thờ cúng; (thuộc) thánh
thánh sử
thánh đường
 • thiêng liêng
quyền lợi thiêng liêng
 • (thân mật) đáng ghét, chết tiệt
thời tiết chết tiệt
 • (thân mật) kỳ lạ
một tài năng kỳ lạ
   • sự động kinh, cơn động kinh
   • Đoàn giáo chủ hồng y (ở Rô-ma)
   • (thông tục) mẹ kiếp
danh từ giống đực
 • cái thiêng liêng
cái thiêng liêng và cái phàm tục
phản nghĩa Profane .
tính từ
đốt sống cùng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt