<
Trang chủ » Tra từ
sabot  
['sæbou]
danh từ
  • guốc, giày đế gỗ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt