<
Trang chủ » Tra từ
sabin  
['sæbin]
danh từ
  • xabin (đơn vị hấp thu âm)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt