<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'impliquer  
tự động từ
  • chú tâm vào, hướng (tâm trí) vào
anh ấy chú tâm vào công việc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt