<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'enferrer  
tự động từ
  • ngã vào lưỡi lê địch
  • (nghĩa bóng) bị vố gậy ông đập lưng ông
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt