<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'empoisonner  
tự động từ
  • uống thuốc độc tự tử
  • (thân mật) buồn phiền; chán
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt