<
Trang chủ » Tra từ
sỏi  
[sỏi]
danh từ
  • pebble, gravel
gravel path
  • stone
tính từ
  • experienced; efficient
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt