<
Trang chủ » Tra từ
sầu  
[sầu]
tính từ
  • sad, melancholy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt