<
Trang chủ » Tra từ
sơ cấp  
[sơ cấp]
danh từ, tính từ
  • primary
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt