<
Trang chủ » Tra từ
  
[sơ]
tính từ
  • cursory
  • paltry, indifferent
  • not intinate, distant
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt