<
Trang chủ » Tra từ
sóng  
[sóng]
  • billow; wave
Long/short/radio waves
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt