<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sévèrement  
phó từ
  • nghiêm khắc
trừng phạt nghiêm khắc
  • nặng, nặng nề
bị thương nặng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt