<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
séparer  
ngoại động từ
  • tách, phân, chia rẽ
tách những người tốt ra khỏi những kẻ ác
tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ (trứng gà)
chia phòng ra làm ba
tách một vấn đề ra khỏi toàn bộ sự việc
  • phân tách
biển phân cách nước Pháp với nước Anh
  • chia rẽ; chia ly
chia rẽ hai người bạn
      • phân biệt thiện ác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt