<
Trang chủ » Tra từ
sáo  
[sáo]
tính từ
  • Stereotyped, trite
stereotyped literature
a trite sentence
danh từ
  • Short and small bamboo blinds
  • Myna, mynah (chim)
  • Flute
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt