<
Trang chủ » Tra từ
sàn  
[sàn]
  • floor
Wooden floor
Tiled floor
  • (kinh tế học) minimum; bottom
Minimum/bottom price
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt