<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rudistes  
danh từ giống đực
  • ( số nhiều) (động vật học) nhóm hàu ốc; nhóm hàu ruđit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt