<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rudimentairement  
phó từ
  • sơ sài; sơ sơ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt