<
Trang chủ » Tra từ
rub  
[rʌb]
danh từ
 • sự cọ xát, sự chà xát
 • sự lau, sự chải
chải thật kỹ con ngựa
 • (thể dục,thể thao) chỗ đất gồ ghề (làm chệch quả cầu lăn)
 • sự khó khăn, sự cản trở
khó khăn là ở chỗ đó
ngoại động từ
 • cọ xát, chà xát; xoa, xoa bóp
chà xát cái gì cho khô đi
xoa tay
xoa bóp dầu cho ai
bôi nước hoa (lên da)
 • lau, lau bóng, đánh bóng
 • xát mạnh lên giấy can để nổi bật (hình vẽ...)
 • nghiền, tán
nghiền cái gì thành bột
nội động từ
 • cọ, chà xát
 • mòn rách, xơ ra (quần áo...), xước (da)
 • (thể dục,thể thao) chệch đi vì lăn vào chỗ gồ ghề (quả cầu lăn)
   • len lỏi qua được; lách lên một cách khó khăn
   • giải quyết được khó khăn, xoay xở được
tìm cách xoay xở được
   • sống tương đối hoà thuận với nhau; thông cảm với nhau
họ sống thông cảm với nhau (tương đối hoà thuận với nhau)
   • cọ mòn, cọ xơ ra
   • xoa bóp cho hết (đau)
   • xoá sạch, lau sạch, chùi sạch, tẩy sạch
   • chà xát; chải (mình ngựa)
   • xoa bóp; lau mình (sau khi tắm)
   • mài nhẵn, đánh nhẵn
   • xoa bóp cho thấm (dầu cao, thuốc bóp...)
   • (nghĩa bóng) nhồi nhét vào, bức ép; nhấn mạnh, nói đi nói lại
bài náy bắt buộc phải học thuộc
đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó
   • lau sạch, chùi sạch, xoá sạch, tẩy sạch
   • làm sầy, làm xước
làm xước da
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khử, thủ tiêu, giết
bị bọn cướp thủ tiêu đi
   • xát qua (một cái sàng, cái rây)
   • lau bóng, đánh bóng
   • ôn luyện lại, làm nhớ lại
nhớ lại
ôn luyện lại tiếng Anh
   • nghiền nhỏ rồi trộn ( sôcôla, bột màu...) bánh thánh
   • làm trái ý ai; chọc tức ai
   • xát muối vào vết thương của ai; (nghĩa bóng) làm cho ai đau khổ ray rứt thêm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt