<
Trang chủ » Tra từ
ruộng đất  
[ruộng đất]
danh từ
  • cultivated land, land, field, piece of ground
land reform; agrarian reform
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt