<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rougir  
ngoại động từ
  • làm đỏ
mùa thu làm đỏ lá cây
  • nung đỏ
nung đỏ một thanh sắt
      • nhúng tay vào máu, phạm tội giết người
nội động từ
  • đỏ lên, thành đỏ
tôm đỏ lên khi nấu chín
  • đỏ mặt
đỏ mặt xấu hổ
  • xấu hổ
xấu hổ vì cách cư xử của mình
xấu hổ vì ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt