<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rouet  
danh từ giống đực
  • cái xa (kéo sợi)
  • khung giếng
  • (kỹ thuật) bánh đai
  • bánh bật lửa (ở súng cổ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt