<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
roke  
[rouk]
danh từ
  • (ngành mỏ) mạch quặng
  • (luyện kim) bọt khí (kim loại đang chảy)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt