<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
roisterous  
['roistərəs]
tính từ
  • khoác lác; khoe khoang; hống hách
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt