<
Trang chủ » Tra từ
rod  
[rɔd]
danh từ
 • cái que, cái gậy, cái cần
 • gậy, roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt; ( the rod ) sự dùng đến roi vọt
 • gậy quyền
 • sào (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng khoảng gần 5 m)
 • (sinh vật học) vi khuẩn que; cấu tạo hình que
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) súng lục, súng ngắn
 • (kỹ thuật) thanh, cần, thanh kéo, tay đòn
   • gậy ông đập lưng ông
   • thống trị bằng bàn tay sắt; độc tài
   • (tục ngữ) yêu cho vọt, ghét cho chơi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt