<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rock  
[rɔk]
danh từ
 • đá; khối đá nhô lên khỏi mặt đất, mặt biển
 • hòn đá, tảng đá lớn, tách rời ra
đá lở
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) hòn đá nhỏ, đá cuội
 • ( (thường) số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền
 • kẹo cứng
một que kẹo bạc hà
 • (động vật học) bồ câu núi (như) rock-pigeon
   • (từ lóng) kiết, không một đồng xu dính túi
   • xây dựng trên nền đá; (nghĩa bóng) xây dựng trên một nền tảng vững chắc
   • đâm phải núi đá (tàu biển)
   • (nghĩa bóng) lâm vào cảnh khó khăn không khắc phục nổi
   • trông thấy núi đá trước mắt khó tránh được (tàu biển...)
   • (nghĩa bóng) trông thấy nguy hiểm trước mắt
   • không lạy chuyển được, vững như bàn thạch; có thể tin cậy
   • đâm phải đá bị đắm (về tàu)
   • (thông tục) gặp khó khăn (một cuộc hôn nhân, một doanh nghiệp..)
   • (thông tục) pha với đá cục nhưng không pha nước (về đồ uống)
   • (sử học) guồng quay chỉ
   • sự đu đưa
ngoại động từ
 • đu đưa, lúc lắc
đu đưa cho đứa bé ngủ
con tàu đu đưa trên ngọn sóng
 • làm rung chuyển mạnh; rung chuyển
cuộc động đất làm những ngôi nhà rung chuyển
căn nhà rung chuyển
 • làm bối rối, làm lo lắng, làm sửng sốt, làm choáng váng
   • ấp ủ hy vọng, sống trong hy vọng
   • sống trong cảnh yên ổn không phải lo nghĩ gì đến mọi hiểm nguy
danh từ
một ngôi sao nhạc rốc
nội động từ
 • khiêu vũ thep nhạc rốc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt