<
Trang chủ » Tra từ
rivage  
['rividʒ]
danh từ
  • bờ (sông)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt