<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rire  
nội động từ
 • cười
cuời phá lên
muốn cười
cười thắt ruột, cười tức bụng
 • tươi cười, tươi vui
những con mắt tươi cười
tất cả đều tươi vui ở nơi đây
 • đùa
tôi không đùa đâu, đứng đắn đấy
 • vui đùa
cô ta chỉ nghĩ đến vui đùa
 • óng ánh, lóng lánh
rượu nho óng ánh trong cốc pha lê
 • chế nhạo, chế giễu
mọi người đều chế giễu sự ngốc nghếch của nó
 • coi khinh
coi khinh những lời doạ dẫm của ai
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chiều, phù
số phận chiều nó
   • lúc nào cũng có câu nói đùa
   • chọc cho ai cười, làm cho ai vui thích
   • chỉ là để đùa thôi
   • anh ấy vui tính lắm, anh ấy pha trò giỏi lắm
   • đây là một chuyện đứng đắn, không phải trò đùa đâu
   • (thân mật) càng đông càng vui
   • làm trò hề ấy mà
ông vui làm trò hề ấy mà
   • được món hời
   • chế giễu vào mặt ai
   • cười nhạo ai
   • cười như nắc nẻ
   • cười thầm
   • vì, do bởi
   • cười gượng
   • cười trộm, cười thầm
   • đứng đắn đấy
danh từ giống đực
 • cái cười, nụ cười
 • sự chê cười; tiếng cười chế nhạo
được đón tiếp bằng những tiếng cười chế nhạo
   • không thể nín cười được
   • một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ
phản nghĩa Larme , pleur
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt