<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
right  
[rait]
danh từ
 • điều tốt, điều phải, điều đứng đắn; điều thiện
không phân biệt phải trái thiện ác
lẽ phải về mình, có chính nghĩa
 • quyền
có quyền làm việc gì
quyền tự quyết
quyền lao động, quyền có công ăn việc làm
quyền bỏ phiếu
 • quyền lợi
quyền lợi và nhiệm vụ
 • ( số nhiều) thứ tự
sắp đặt vật gì cho có thứ tự
 • ( (thường) số nhiều) thực trạng
biết thực trạng của một trường hợp
 • bên phải, phía tay phải
đi bên phía tay phải
từ phải sang trái
 • (chính trị) ( the right ) phe hữu, phái hữu
 • (thể dục,thể thao) cú đánh tay phải (quyền anh)
 • (săn bắn) phát súng bắn phía tay phải
tính từ
 • thẳng
một đường thẳng
 • (toán học) vuông
góc vuông
 • tốt, đúng, phải, có lý
tính toán đúng
làm điều phải
có lý, đúng phải
vặn đồng hồ lại cho đúng
tự mình làm cho người nào hiểu đúng về người nào hiểu cho đúng về mình
 • phái hữu (đối với trái)
cánh tay phải
ở phía tay phải; mặt phải (vải...)
 • thích hợp, cần phải có
cỡ thích hợp, cỡ cần phải có
chờ thời cơ thích hợp
 • ở trong trạng thái (tinh thần hay vật chất) tốt
hãy xem phanh có hoàn toàn tốt không
gàn gàn, hâm hâm
   • (nghĩa bóng) là cánh tay phải của ai
   • đồng ý, được đấy!
   • đồng ý, xin vâng lệnh
phó từ
 • thẳng
thẳng về phía trước chúng ta
 • ngay, chính
ở chính giữa
 • đúng, phải
nếu tôi nhớ đúng
 • tốt, đúng như ý muốn
nếu tất cả đều như ý muốn
 • đáng, xứng đáng
thật đáng đời hắn ta!
 • (trước tính từ hay phó từ) rất, hoàn toàn
anh biết rất rõ ràng
 • (trong một số danh vị, hàm ý tất cả)
   • Đức giám mục
   • về bên phải
đánh bên phải đánh bên trái, đánh từ phía
   • ngay tức thì
   • ngay ở đây
   • ngay bây giờ
ngoại động từ
 • lấy lại cho ngay, lấy lại cho thẳng (hướng đi của ô tô, tàu thuỷ...)
lấy lại hướng đi của chiếc ô tô cho thẳng
lấy lại thăng bằng
 • sửa sai, chỉnh đốn lại, uốn nắn lại
sửa một lỗi lầm
uốn nắn lại một sự bất công (một điều sai trái)
 • bênh vực
bênh vực những người bị áp bức
nội động từ
 • lại đứng thẳng lên được; không ngả nghiêng tròng trành (tàu thuỷ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt