<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rien  
danh từ
 • gì, cái gì, điều gì
có cái gì nực cười như thế không?
chẳng có gì để nói cả
 • điều không ra gì
giận dỗi về điều không ra gì
 • (không) gì cả
không nhìn thấy gì cả
Anh làm gì thế? - Không (làm) gì cả
tôi không biết gì cả
cô ta chẳng sợ gì cả
không nói gì cả
   • điều đó không quan trọng gì; không hề gì
   • không phải là không có lý do
   • (thân mật) không phải là không quan trọng đâu
   • không quan trọng gì; không hề gì
   • hoàn toàn không chắc chắn, không chắc chắn gì cả
   • việc đó chẳng có nghĩa lý gì
   • việc đó cũng khá đấy
   • không đáng gì; không đáng kể
   • như cho không
   • được ăn cả ngã về không
   • như không có chuyện gì xảy ra
cô ấy làm như không có chuyện gì xảy ra
   • không có gì ạ
   • không ra gì
người không ra gì
   • không có nghĩa gì, không đáng gì, không ra gì
   • trong một thời gian rất ngắn, trong nháy mắt
   • về bất cứ mặt nào
không cản trở sự hoạt động của anh ấy về bất cứ mặt nào
   • không phải thế, không đúng thế
   • không gì cả
tôi đã không thấy gì cả
   • có vẻ không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì
   • không có tí gì, túng kiết
   • không có tính chất của, đâu phải như
cô ấy đâu phải như một người ngây thơ
   • không có hình thù gì
   • có tính kỳ quặc, tầm thường
   • (thân mật) không gợi gì, không gây hứng thú gì
   • chẳng làm ăn gì, lười biếng
   • hoàn toàn vô ích, không ích lợi gì
   • không có địa vị gì; không quan trọng gì
với tôi, cô ấy không có chút quan trọng gì
   • không có họ hàng gì với ai
   • không có chút trách nhiệm gì cả
   • không làm được gì nữa
   • không được gì, vô ích
   • vô cớ
   • không mất gì, không phải trả đồng nào; phải trả rất ít tiền
   • không có gan làm thì chẳng được gì
   • không còn nói gì nữa
   • không gì kém hơn
   • không có gì hơn nữa, không có gì thêm nữa
   • hoàn toàn không có gì
   • chẳng có gì cả
   • chỉ có
   • (đùa cợt, hài hước) nhiều thế!
   • chỉ nghĩ đến thế (cũng) đã
   • một chút xíu
danh từ giống đực
 • điều chẳng ra gì, chuyện chẳng ra gì, chuyện tầm phào
chuyện chẳng ra gì cũng làm cho nó sợ
mất thì giờ vào những chuyện tầm phào
   • dễ dàng, như không
   • chỉ trong chốc lát, trong nháy mắt
   • vì một lý do không nghĩa lý gì
   • hơi
bộ quần áo hơi rộng
   • kẻ không ra gì
phó từ
 • (thông tục) rất
sáng nay rất lạnh
lão ấy là rất láu cá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt