<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
richesse  
danh từ giống cái
  • sự giàu có, sự giàu sang
sự giàu có của một nước
sống trong cảnh giàu sang
  • người giàu, người giàu có
  • tính màu mỡ
đất đai màu mỡ
  • sự giàu, sự phong phú, sự dồi dào
một ngôn ngữ phong phú
sự giàu dầu mỏ của một nước
  • sự sang trọng
đồ đạc bày biện rất sang trọng
  • ( số nhiều) vật quý giá
nhà bảo tàng đầy vật quý giá
  • ( số nhiều) của cải
tích luỹ rất nhiều của cải
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt